Opomíjená legislativa: Zpětný odběr odpadů a jejich využití

Často opomíjeným zákonným opatřením, které se týká obalů, je povinnost zajistit zpětný odběr obalových odpadů a jeho využití. Tato povinnost vzniká právnickým osobám uvedením obalu nebo baleného výrobku na trh České republiky v množstvím přesahujícím 300 kg za rok a překročením ročního obratu 4,5 milionů korun. Porušení tohoto nařízení může mít za následek pokutu až ve výši 10 milionů korun. Laicky řečeno: Právnická osoba se musí postarat o to, aby obalový odpad, do nějž balí své zboží určené pro český trh, neskončil na černé skládce.

 

Nakupujete-li balené výrobky, ať již v zahraničí nebo na českém trhu, nebo zboží sami balíte, tato povinnost se týká i vás. Zajistit zpětný odběr a využití obalových odpadů můžete jedním ze tří způsobů, které uvádí zákon 477/2001 Sb.:

  • zajištěním zpětného odběru a využití obalů podle podmínek stanovených zákonem ve vlastní režii,
  • postoupení této povinnosti jiné firmě při prodeji obalu,
  • uhrazení finanční příspěvek organizaci zajišťující zpětný odběr a využití obalového materiálu, tzv. sdružené plnění, kterou je v České republice společnost EKO-KOM.

Nejpraktičtějším způsobem, jak ke zpětnému odběru přistoupit je třetí možnost – zapojit se do systému sdruženého plnění společnosti EKO-BAL. Odpadnou vám náklady a starosti s vlastním systémem jako v první variantě a svým odběratelům vyjdete vstříc, že na ně nebudete převádět další náklady jako v druhé variantě. Zároveň budete mít jistotu, že odpad z obalového materiálu bude zpracován ekologicky.

Přistoupením k systému sdruženého plnění, získáte možnost používat na své obaly značku Zelený bod. Zelený bod je celoevropsky používaná značka organizace PRO EUROPE, která zastřešuje národní organizace zajišťující systémy sběru a recyklace obalového odpadu. Používáním Zeleného bodu informujete koncového zákazníka, že vaše firma jedná s ohledem na životní prostředí. Své odběratele informujete o tom, že za obal již byl uhrazen poplatek a snižujete mu náklady.

Rádi bychom připomněli, že obal vzniká až svým naplněním. Přestože je společnost Ekobal účastníkem systému sdruženého plnění, hradí poplatky pouze za obaly, v nichž jsou naše produkty zabaleny. Před naplněním jsou naše produkty obalové materiály. Na obalové materiály se povinnost zpětného odběru a využití odpadu nevztahuje.