Jak na balení do průtažné fólie? Kontrola, měření a sledování.

S ohledem na každoroční ohromné množství odpadu z neprodejných produktů vyplývající z neefektivního ovinování je zlepšení účinnosti ovinování důležitým krokem v každém provozu.

 

 

 

 

Klíčem k jednotnosti je kontrola, měření a sledování.

Pro určení správné zadržovací síly u vašich paletových nákladů, může být lákavé na počátku jednoduše nastavit balicí stroj, počet ovinů a zadržovací sílu. To však neznamená, že tím vaše práce končí. Aby bylo zajištěno, že vámi expedované zboží bude trvale a účinně zabaleno, musíte kontrolovat, měřit a sledovat.

To jsou hlavní úkoly, které vám mohou určit, jak dobře je vaše nastavení na ovinovacím balicím stroji účinné. Pomohou identifikovat problémové oblasti či příležitosti ke zlepšení.

 

Doporučujeme (opravdu) sledovat a měřit zejména tyto metriky:

  • Zadržovací síla
  • Náklady
  • Poškození zboží při přepravě či nakládce

Zadržovací síla

Je obzvláště důležité měřit a sledovat tuto základní jednotku jako část výkonu ovinování. Pokud nemáte měřicí zařízení, která automaticky monitorují zadržovací síly, zkontrolujete tento parametr alespoň jednou za směnu na každém druhu obalu. Opravíte tak okamžitě případné  odchylky od svého standardu.

Nejste si jisti, jak velká by měla být zadržovací síla na vašich paletách? Máme jednoduchý nástroj na základě dlouholetých zaznamenaných pozorování v terénu. Naše doporučení zadržovacích sil je dobrá reference pro uživatele, kteří potřebují jiný zdroj k porovnání, případně chtějí kontrolovat jejich stávající standardy nastavených zadržovacích sil.

 

Náklady a škody

Monitorování a sledování nákladů a škod poskytují užitečné údaje pro hodnocení návratnosti investic vynaložených do procesu ovinování palet. V ideální případě to začíná před zavedením nových postupů nebo balicích praktik. Vytvoření tzv. „baseline“ vám pomůže ve vyjasnění balení „před“ a „po“. Vždy budete mít s čím porovnávat.

Měření a porovnávání vám poskytne konkrétní informace o tom, jak efektivní je vaše úsilí vložené do ovinování. Pokud vše budete sledovat důsledně, budou všechny „špičky“ v nákladech nebo poškození zboží při přepravě sloužit jako semafor a upozorní, zda máte problém ve svém nastavení procesu balení palet.

„ Kontrolní systém umožňuje zákazníkům využívat vyšší stupeň kvality balení, což má za následek vyšší stabilitu palet a nižší náklady spojené s poškozením zboží při přepravě. A jedná se opravdu o nemalé částky.“  - Renata Dobešová, Obchodní ředitelka