Jak jednoduše porovnat a vyzkoušet adhezi lepicích pásek?

Existuje několik zkušebních metod, které vyhodnocují odolnost proti odlupování, přilnavosti a mechanických vlastností lepidel a lepicích systémů. Testovací možnosti této komodity jsou široké a rozmanité. Dnes se „EkObalová škola“ pro každého bude věnovat zkouškám adhese pomocí ocelové kuličky, neboť se jedná o jeden z testů, který lze samostatně a jednoduše provést, a přijmout tak vlastní závěry. A vlastní - jsou ty nejcennější.

 

 

Na úvod představíme jen základní druhy testů týkající se adhese lepicích pásek a dále už se budeme věnovat zkoušce adhese (lepivosti) pomocí pár běžných věcí.

Jak objektivně porovnávat vzorky lepicích pásek?

 

  1. Tloušťka lepicí pásky. Pásky se běžně liší tloušťkou nosiče a tloušťkou lepidla. Tloušťka lepicí pásky na českém trhu se liší +/- 30%. S ohledem na zásadní význam kvality doporučujeme se věnovat i tomuto měření.

  2. Návin lepicí pásky. Náviny lepicích pásek jsou na trhu od 45 m až po 100 m. Kratší náviny jsou běžně zaměňovány za delší apod.

  3. Druh lepidla. Zda máte akrylátové, hot-meltové či solventní, lze částečně rozeznat čichem. Zde mají ženy značnou výhodu, neboť jsou již od přírody geneticky lépe

     

    vybavené pro rozpoznávání pachů.

 

 

Jak je cítit lepidlo?

Akrylátové Hot - Melt Solventní
Cítíte syntetiku, líh, ředidlo. Ekobal Eko

Teplý či pálený     plast. Ekobal Eko

Houby, nástřik vodorovného dopravního značení.

Jak jednoduše provést objektivní porovnání lepivosti v běžných podmínkách?

 

 

Budete potřebovat ocelovou kuličku, cca 20 cm papírové hrany ( či jiného vinglu), pravítko a pak už jen příslušné vzorky lepicí pásky.

 

 

Pak již za použití běžných předmětů sestavte váš „tester“ dle nákresu a zapisujete vzdálenost, jenž kulička urazí. Čím kratší uražená vzdálenost, tím vyšší lepivost.

 

Dle normy úhel svírá 21,5°

Nesmíme zapomenout na přilnavost materiálu

Neméně důležité také je, zda lepicí páska přilne k požadovanému materiálu či nikoliv. Je třeba si uvědomit, že jde o spoj typu lepení. Doporučujeme tedy provést i test lepivosti materiálu, na který má být lepicí páska aplikována.

 

Jednoduchý test lepivosti materiálu

Na materiál, který chcete lepit, kápněte malou kapku vody.

Obr. 1. Jestliže kapka vytvoří na povrchu kuličku, nebo se dokonce odrazí, pak je materiál téměř nelepitelný. Budete muset použít speciální lepidlo. (PE, PP, teflon...)

Obr. 2. Zůstala kapka v půlkulatém tvaru? Potom materiál slepíte hůře (některé plasty)

Obr. 3. Pokud se kapka roztáhne po povrchu, nebo se vsákne, slepíte materiál bez problému (dřevo, papír, kov, kůže...)