Independent Chemical Information Service

ICIS (Independent Chemical Information Service) poskytuje nezávislé a spolehlivé tržní zpravodajství z globálních trhů petrochemického průmyslu, energie a hnojiv. Cenové reporty pokrývají více než 180 komodit a soustředí se na cenové trendy ve všech hlavních obchodních regionech světa.

 

 

ICIS reporty a indexy jsou založeny na informacích získaných ze všech oblastí trhu zahrnující výrobce, obchodníky, distributory a spotřebitele z celého světa. Základem posuzování cen v reportech jsou potvrzené nabídky, ověřené jak ze strany kupujícího, tak i ze strany prodávajícího.

ICIS index je často zakotven v dlouhodobých dodavatelských smlouvách jako určující hladina pro změnu základní dohodnuté ceny. Pokud se tento index změní o dohodnuté hodnoty, mění se také cena dodávek. Tím je dosaženo stále aktuální tržní ceny v dlouhodobém kontraktu bez nutnosti vyhlašovat nové výběrové řízení na dodavatele. Velmi často je používána pro dodávky stretch folie, kde se smlouva odvolává v našich zeměpisných šířkách právě na vývoj ICIS POLYETHYLENU v Evropě.  

ldpe