Elektronické aukce na obalový materiál v praxi

Elektronické aukce, zkráceně „e-aukce“, je internetová forma výběrového řízení na dodavatele, jejichž cílem je snižování provozních a režijních nákladů na balení. Celý proces se odehrává v internetovém aukčním systému.

Mnohým zájemcům o tento způsob pořízení obalového materiálu se příležitost e-aukce jeví velmi slibně, je ale třeba zvážit především rizika, která nejsou organizátory elektronických aukcí otevřeně komunikována. Co se jeví na první pohled jako cenově výhodné, může v konečném důsledku náklady na balení zvýšit.

Velké riziko je skryto již v samotném principu e-aukce, která se vztahuje výhradně na komoditu samotnou, např. na kilogramovou cenu stretchové fólie. V drtivé většině případů je nedostatečně zpracováno zadání. Technické parametry, které by měly jasně definovat produkt, jsou chybné, často až nesmyslné. Kvalitně zpracovat zadání a požadavky zájemce je mnohdy časově velmi náročné a většina organizátorů e-aukcí to řádně nedělá a ani to neumí, snad možná ani není v jejím ekonomickém zájmu. Je třeba mít i toto na paměti. 

Největší rizika e-aukcí spatřujeme především v:

  • Kvalita dodavatele je takřka vždy posuzována jen dle nejnižší ceny. Spolehlivost dodavatele a jeho zástupců, dostatečné personální a technické zázemí potřebné k zajištění všech činností, ani další služby nejsou předmětem kritérií pro výhru e-aukce.
  • Nízká cena fólie sama o sobě nic nevypovídá o zkušenostech a postavení dodavatele na trhu, ani o jeho serióznosti, pověsti, obchodních podmínkách a už vůbec ne o budoucí perspektivě obchodního vztahu.
  • Nízká cena fólie, spíše než o její kvalitě, vypovídá o její nekvalitě, která má za následek nárůst reklamací a problémů při přepravě zabaleného zboží. 
  • Ve většině případů nejsou zohledněny sekundární náklady na balení. S nekvalitní fólií většinou vzroste spotřeba obalového materiálu, a tím i dnes velmi diskutovaná uhlíková stopa CO2.
  • Zájemce předem nezná oslovené dodavatele, ani jejich kompletní nabídky.
  • Zájemce si nemůže ověřit, zda se dodavatelé přihlásili k dodržování Etického kodexu obchodníka, ani si nemůže ověřit reference stávajících odběratelů, či provést kvalitní audit dodavatele.

Společnosti pořádající e-aukce mají jediný cíl: snížit kilogramovou cenu fólie. A to za jakoukoli cenu. Někteří dodavatelé jsou ochotní jít v podobných soutěžích s cenou až na samou hranici rentability nebo i pod úroveň nákladů. Nízké ceny však mohou dostat některé dodavatele do existenčních problémů, neboť jsou dlouhodobě neudržitelné a mohou vést až k velmi závažným ekonomickým problémům. Ty se pak v konečném důsledku mohou přenést na zájemce formou zhoršeného servisu, opožděných dodávek, neochotě řešit reklamace nebo prodeje ještě levnějších a nekvalitnějších fólií.