ECOVADIS - STŘÍBRNÁ MEDAILE

EKOBAL s.r.o. učinil další krok na své ekologické cestě a s hrdostí může oznámit, že od společnosti EcoVadis obdržel stříbrnou medaili jako uznání za úspěch v oblasti udržitelnosti.

EcoVadis je mezinárodně uznávaný hodnotitel udržitelnosti podnikání a referenčním subjektem v B2B sektorech a globálních dodavatelských řetězcích. Zkoumá společenskou odpovědnost firem podle mezinárodně platných standardů a norem, jako je globální iniciativa pro podávání zpráv Global Reporting Initiative, OSN Global Compact a ISO 26000.

V konečném důsledku EcoVadis měří zlepšení společnosti v rámci celého řetězce dodávek a výroby tak, aby byla součástí přechodu na udržitelné hospodářství. Poskytuje také doporučení na vylepšení činností a postupů, které společenskou odpovědnost dále posílí.

EcoVadis Sustainability Scorecard ilustruje výkonnost v rámci 21 kritérií                              ROZDĚLENÝCH do čtyř skupin:
  • Životní prostředí
  • Pracovní a lidská práva
  • Etika – spravedlivé obchodní praktiky
  • Udržitelné zadávání veřejných zakázek

EKOBAL byl v těchto čtyřech oblastech hodnocen nadprůměrným počtem bodů a byl tak oceněn stříbrnou medailí.

Stali jsme se důvěryhodným partnerem v oblasti balicí techniky a materiálů a naši klienti mohou důvěřovat naší schopnosti podporovat jejich současné i budoucí výzvy v oblasti udržitelnosti. A mnoho dalších vylepšení pro dosažení našeho cíle získat zlatou medaili u nás již probíhá.

 

Děkujeme vám všem, kteří se podílíte na našem procesu neustálého zlepšování zodpovědné spolupráce!