Co možná nevíte! Povinnost platit za papírové dutinky je na ….

Stále se na trhu nepochopitelně objevují dutinky s poměrně vysokou gramáží (od 250 g až do 780 g), je důležité si uvědomit, proč? Opravdu se vyplatí? Dutinky z pohledu zákona o obalech.

V článku „Jste si jisti? Nekupujete papír místo fólie?“ jsme se věnovali a snad i vysvětlili rozdíly výtěžnosti fólie právě na různých typech dutinek. Dnes bychom se na to podívali ještě z druhého úhlu, a to jsou ze zákona povinné poplatky za likvidaci odpadu.

 

Málokdo zná!

 

Právě dutinka, papírový nosič fólie, lepicí pásky, etiket apod. dle stanovisko Ministerstva životního prostředí podle § 32 písm. m) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obalech“), vyrobená z jakéhokoli materiálu, určená k pojmutí, ochraně, manipulaci, dodávce, či prezentaci výrobku nebo výrobků určených k prodeji spotřebiteli nebo jinému konečnému uživateli spadá do zpoplatněných obalů.

Z výše uvedeného plyne, že zpoplatnění tohoto druhu obalu je právě na koncovém spotřebiteli, popř. na konečném uživateli, tzn. ve většině případů na vás či vaši společnosti, nikoliv distributorovi obalových materiálů. Zde je tedy ten další důvod, proč se více soustředit na hmotnost dutinek (nosičů) obalů. Abychom byli konkrétní a zvýšili představivost o případných vícenákladech (pro ty, co nedbají ekologického pohledu) nabízíme porovnání úspor na těchto poplatcích:

 
 
 
 
 
 

Kalkulováno s počtem rolí 324 á paleta, jako průmyslový obal z papíru dle ceníku 30 Kč/tuna. 

Papírová dutinka a ve vztahu k opakovanému používání

 

Dutinky jsou někdy také prezentovány, jako opakovatelně použitelné obaly. Je dobré si uvědomit, že firma, která prodává balené zboží, tj. výrobce tohoto zboží nebo obchodník, je tou osobou, která musí učinit potřebná opatření, aby bylo možné na obaly nahlížet jako na opakovaně použitelné, a to i v zavřeném systému. Jaká opatření a jak je použít stanoví příloha zákona o obalech a harmonizovaná technická norma ČSN EN 13429 Obaly – Opakované použití. 

 

 

V případě, že ve své praxi využíváte model opakovaného používání dutinek, je nutné od výrobce či obchodníka vyžadovat prohlášení o shodě s ČSN EN 13429 a EN 13429:2004. (Příloha C) a to i v uzavřeném systému opakovaného použití obalů. 

 

Poznámka – Dutinka nepatří do papírového sběru
Sběrový papír a papírové obaly jsou dále tříděny dle požadavků na jednotlivé druhy papíru dané normou ČSN EN 643 Papír a lepenka – Evropský seznam normalizovaných druhů sběrového papíru a lepenky a podle požadavků jednotlivých zákazníků-odběratelů.
 
Z papírového odpadu jsou vytříděny materiály, jako jsou pergamenové papíry, brusné papíry, textilní dutinky lakované a tvrzené, asfaltované a dehtové papíry, hygienicky závadné papíry a mikrobiologicky napadené, pauzovací papíry, mastné a napouštěné papíry, papíry vrstvené kovovou folií, textilem, ko
vy, sklo, dřevo, písek, stavební materiály, biologický odpad, plasty, uhlové papíry, bankovní drť, papíry a kartony zpevňované pryskyřicemi a jinými přípravky.