Automatizace v zemědělské výrobě zkrátila čas manipulace na čtvrtinu

Zemědělská výroba je v podvědomí nás všech, jako odvětví s vysokým podílem manuální práce. To je také jeden z největších problémů, se kterým se právě zemědělská výroba potýká. Snaha a zadání je pak zcela zřejmé. Cíl: Zkrátit manipulaci na čtvrtinu.

 

 

Snížení podílu manuální práce a zvýšení kvality produkce

Případová studie

Společnost, v niž proběhla tato inovace, vedla při výběru nové technologie jednoduchá úvaha – manipulace nákladu jednoho 24 t kamionu trvala „dříve“, tedy s výraznou převahou manuální práce až 2 dny.
 
Stále se zvyšujícípoptávka a zároveň přetrvávající problémy s dostatečnou kvantitou a kvalitou pracovní síly nasměřovaly společnost jednoznačně k automatizaci. Ta měla zkrátit manipulaci na čtvrtinu času a zabezpečit konstantní kvalitu produkce. 
 
 
 
 
Hlavní výhody
  • Zaručená kapacita výroby
  • Stabilní kvalita zabalených palet
  • Konzistentnost kvality (bez zásahu lidského faktoru)
  • Standardizace palet
  • Standardizace nákladů

Výzvou a největší překážkou se stal především omezený prostor. Bylo tak nutné navrhnout koncepci tak, aby splňovala veškerá zadání, a to s ohledem na nedostatek místa. Samotná instalace pak byla provedena ve dvou etapách a zde je výsledek:

Paletizátor odebírá jednotlivá transportní balení a podle předem definované skladby je složí na paletu, která pak pokračuje do samočinného ovinovacího stroje. Takto zpracované palety mají standardizovanou kvalitu, kvantitu i náklady na balící proces. Lidský faktor v takových provozech plni funkci kontrolní, tedy přímo neovlivňuje kapacitu a průběh. Vzhledem k výkonu stroje se jedná o investici s velmi dobrou návratností.